Zdravotné služby

Pripravujete firemný večierok, event, ples, Silvester, prípadne športové alebo iné kultúrno – spoločenské podujatie pre deti, či širokú verejnosť?

Ak áno, ste na správnej adrese. Podľa platnej legislatívy je totiž organizátor takejto akcie povinný okrem iného zabezpečiť aj službu predlekárskej prvej pomoci.

Odborne a včas poskytnutá predlekárska prvá pomoc totiž podstatne znižuje riziko úmrtia a trvalých následkov po úrazoch, či iných život ohrozujúcich stavoch (napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, hypoglykémia, ťažká intoxikácia alkoholom a pod.) a Vás uchráni od zbytočných súdnych prieťahov.

Ak patríte k tým zodpovedným a vážite si ľudský život, obráťte sa na nás!

Stacionárna zdravotná služba

Zdravotné služby zabezpečujeme uniformovanými zdravotníkmi
kvalifikovanými na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
s potrebnou výbavou (zdravotnícky materiál, tlakomer, baterka...).
Zdravotníci sa po príchode na podujatie hlásia u kontaktnej osoby
organizátora. Počas celého trvania akcie sa zdržiavajú medzi
účastníkmi podujatia alebo na vymedzenom stanovišti. Podujatie
opúšťajú po jeho ukončení (prípadne podľa pokynov organizátora).

Do služieb vysielame zdravotnícky team pozostávajúci z párneho
počtu zdravotníkov. Presný počet dvojíc a zdravotnícku výbavu vždy
prispôsobujeme charakteru podujatia a individuálnym požiadavkám
klienta.

Mobilná zdravotná služba

Na základe požiadaviek klientov, sme v posledných rokoch ponuku
našich služieb rozšírili o mobilné zdravotnícke hliadky. Ak organizujete
bežecké, prípadne iné športové podujatie na ktorom potrebujete
zdravotníkov s možnosťou rýchleho presunu, táto služba je určená
práve Vám.

Mobilný zdravotníci sa pohybujú po vopred určenej vyhradenej
trase na bicykloch, alebo inline korčuliach. Rovnako ako stacionárna
hliadka aj mobilný zdravotníci sú plne kvalifikovaní na poskytovanie
predlekárskej prvej pomoci a sú vybavení potrebnou zdravotníckou
výbavou.

V prípade, že si nie ste istý, ktorú zo služieb využiť, alebo koľkých zdravotníkov potrebujete, kontaktujte nás a my Vám radi poradíme.

* Zdravotné služby zabezpečujeme aj mimo Bratislavy.