Kontakt

Zdravotná Služba Medica Bratislava, o.z.

e-mail: info@medica-bratislava.sk

Telefónne čísla

mobil: +421 944 348 588

Adresa sídla

Gercenova 33

851 01 Bratislava

Slovenská Republika

Adresa pre zasielanie účtovných podkladov

Holíčska 15 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
851 05 Bratislava Číslo účtu: 2392382755/0200
Slovenská Republika IBAN: SK20 0200 0000 0023 9238 2755

Identifikačné údaje

registrácia na MV SR vykonaná dňa 15.10.2007, číslo spisu: VVS/1-900/90-30794

IČO: 42127785

DIČ: 2022483870

nie sme platcami DPH

www: