O nás

Zdravotná služba Medica Bratislava, o.z. bola založená v Bratislave dňa 15.10.2007 Ing. Katarínou Hupkovou,
Bc. Katarínou Tománkovou a Rastislavou Lučanskou po splnení všetkých náležitostí podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Členmi nášho združenia sú ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti s poskytovaním prvej pomoci a prácou s deťmi
a mládežou. Ľudský život a zdravie im nie sú ľahostajné. Vedia a chcú pomáhať.

Hlavným predmetom našej činnosti je:

Pri svojej činnosti spolupracujeme so záchrannými zložkami a zároveň sa snažíme neustále rozvíjať a zlepšovať svoje schopnosti a zručnosti. Každý z nás sa raz môže dostať do situácie, kedy bude odkázaný na pomoc neznámych ľudí na ulici a bude dúfať, že sa niekto zastaví a pomôže.

V dnešnej dobe je však realita iná. Pri nešťastiach a úrazoch sa ľudia obzrú, niekedy aj zastavia, ale často nepomôžu. Nevedia ako... Boja sa, aby stav zraneného nezhoršili. A tak je neskoro alebo nesprávne poskytnutá prvá pomoc príčinou ťažkých zdravotných postihnutí a ľudia zbytočne zomierajú...

 

Spolu to možeme zmeniť !