Výučba prvej pomoci

Ročne sa na Slovensku zraní v dôsledku úrazov a nehôd približne
20-tisíc detí. Z tohto hrôzostrašného čísla sa až 30% prípadov stáva
práve v domácnostiach. Po úrazoch a nehodách ročne zomiera asi 200
detí a približne 2000 detí zostáva žiť s trvalými následkami. Mnohým
nešťastiam sa dá zabrániť, mnohým však nie a preto je veľmi dôležité
aby ste nielen Vy, ale aj Vaše deti vedeli poskytnúť základnú prvú
pomoc. Súrodenci sú totiž na mieste nešťastia často ako prví.

Okrem úrazov a nehôd je v dnešnej spoločnosti veľkým strašiakom,
ktorý ohrozuje zdravie našich detí aj množstvo civilizačných ochorení,
ktoré sa objavujú čoraz častejšie u detí pomerne nízkeho veku.
V posledných rokoch rapídne stúpa počet obéznych detí, detí s cukrovkou,
epilepsiou, vysokým krvným tlakom a detí s dýchacími ťažkosťami. Všetky
tieto problémy úzko súvisia s nedostatkom pohybu, zlými návykmi
v životospráve, či fajčením a požívaním alkoholických nápojov vo veľmi
nízkom veku.

Preto už dlhé roky spolupracujeme s materskými, základnými
a strednými školami a pomocou hier a súťaží učíme deti efektívne
predchádzať úrazom, základom poskytovania prvej pomoci tak, aby
bola pomoc iným pre ne úplne samozrejmá a v neposlednom rade
zásadám zdravého životného štýlu.

V prípade záujmu o výučbu prvej pomoci alebo prednášku na spomínané témy, nás neváhajte kontaktovať.