Udeľovanie rezortných ocenení MPSVaR 2014

Dátum podujatia: 
13. február 2014
Miesto podujatia: 
MDPOH, Bratislava