Udeľovanie rezortných ocenení MPSVaR 2013

Dátum podujatia: 
21. február 2013
Miesto podujatia: 
MDPOH, Bratislava