Podujatia

Udeľovanie rezortných ocenení MPSVaR 2013 21.02.2013 MDPOH, Bratislava
SOITRON recepcia 19.02.2013 MDPOH, Bratislava
Bratislavský bál 2013 09.02.2013 Reduta, Bratislava