Predstavenstvo

Predseda

Predseda

Mgr. Rastislava Schweighoferová (Lučanská)
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Kontakt: +421 948 112 129

Podpredseda

Podpredseda

Ing. Alexander Dmitrenko
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava
Kontakt: +421 948 063 303

Ekonóm, koordinátor

Ekonóm, koordinátor

Ing. Katarína Hupková
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava
Kontakt: +421 944 348 588